• 1
  • 2
  • 3
        Stránka reprezentanta - ZS
Kolor Terapia - informácie k cenám telefonicky         Zvýhodnené ceny - sety od reprezentanta Zepter. Predĺžená záruka na kúpnu zmluvu od Zepter.         Dovoz tovaru na adresu -zdarma.

kolor terapia bioptron med all

Významným doplnkom liečby svetlom je aj farebná terapia pomáhajúca k obnove energie,
obranyschopnosti organizmu,duševnému zdraviu, látkovej výmene, pokožke a tkanivu.


    Kolor Terapia -liečba pomocou jednotlivých farieb má miesto medzi alternatívnymi liečebnými metódami.

všetko


Pre používanie farebných filtrov su vypracované programy liečby.

       Súhra svetla-farby-esencií to je reč bioinformácií pre ľudský energetický systém.Bioptron PRO1 s farbou Bioptron PRO1 výmena filtra    Farebné filtre PRO1 fungujú na princípe komunikácie
  s energetickými centrami a tak pozitívne na naš organizmus.


  Tieto energetické centrá - farebné batérie
   zásobuju jednotlivé orgány.....

Filtre Bioptron PRO1


       Terapia farbami Bioptron nám ponúka farebné svetlo ako domáceho liečitela, ktorého máme vždy po ruke. Viac na stretnutí.....

     a predsa - niećo pekné - od mojej zákazníčky : Svet plný farieb. Farebný svet nás obklopuje celý život. Či si to uvedomujeme alebo nie v nepretržitom spojení nás ovplyvňuje. Ľudia netušia o čo sa svojou nevšímavosťou, či nevedomosťou ochudobňujú a pripravujú. Správajú sa nevďačne, lebo nedostatočne využívajú dary, ktoré im ponúka sám život. Farby, ktorými sme obklopení tu nie sú náhodou. Majú svoje opodstatnenie a dôležitú funkciu. Svojím neviditeľným vyžarovaním významne pôsobia na naše city, intelekt, osobnosť, fyzické i duševné zdravie. Budú pre nás prínosom, ak si ich začneme uvedomovať a správne využívať. V širokej škále farieb sa nachádza veľa rôznych odtieňov. Každý si môže vybrať tie, ktoré ho oslovujú, priťahujú. Niektoré farby upokojujú, povznášajú, iné liečia telo i dušu. Nevšímavosťou sa obklopujeme nevhodným výberom farieb. Ich vyžarovanie môže mať na nás negatívny vplyv. Znepríjemniť nám život, vyvolať napätie, zlú náladu, nepokoj, podráždenie, depresie a po dlhšom časovom pôsobení aj chorobu. Najkrajšou, najširšou a najbohatšou paletou farieb je príroda. Nádherný lom svetla sme určite všetci zažili v podobe dúhy, keď sa slnečné svetlo láme a odráža v dažďových kvapkách a vyčarí prírodný úkaz, ktorý fascinuje a magicky priťahuje naše pohľady, farebnú dúhu. Farby, z  ktorých sa skladá biele svetlo môžeme vidieť a jasne rozoznávať pri jednoduchom pokuse, ktorý si mnohí pamätáme zo školy z  hodín fyziky. Lúč svetla prechádzajúci skleneným hranolom sa láme a rozloží na farebné lúče – spektrum- premietnuté na plátno. Farby pôsobia na všetky naše zmysly nepretržite či si to uvedomujeme alebo nie. Vidíme ich očami, dotýkame sa rukami. Môžeme ich počuť vo farebných tónoch  hudby a  rôznych zvukoch. Aj vône a chute majú svoje farby. Radi ich vdychujeme plnými dúškami a ochutnávame v podobe pestrej stravy napr. v ovocí a zelenine, farebných nápojoch, čo zároveň osoží nášmu zdraviu. Vo farebnom svete sa skutočne naplno dá využiť všetkých päť zmyslov a to už je čo povedať! Ani v neviditeľnom svete energií a farieb nie sme úplne bez pomoci a možnosti rozlišovania! Každý z nás určite počul o tzv. "šiestom zmysle". Je to intuícia – cit nášho ducha, vyciťovanie čohosi nepolapiteľného. Šiesty zmysel si však treba pestovať, cibriť. Ak svoj cit správne rozvíjame napr. konaním dobra, počúvaním hudby, čítaním poézie, preciťovaním prírodných krás, umeleckých diel, relaxáciou atď... náš cit zosilnie. Svoju dušu i telo posilňujeme jasnými žiarivými farebnými vibráciami dobra a lásky aj keď farebnému dianiu zatiaľ hlbšie nemusíme rozumieť. Učíme sa intenzívnejšie vyciťovať a rozlišovať jemné vibrácie  okolia, neviditeľné farebné vyžarovanie. Postupne v nás zosilnie túžba po hľadaní odpovedí na otázky bytia a to je začiatok cesty, ktorá nás môže priviesť k prameňu Pravdy. Čerpanie z prameňa prebudí a podporí našu intuíciu, cit ducha, ktorý má možnosť rozvíjať sa do nekonečnej krásy a sily. Neskôr prídeme na to, že aj my ľudia sme komplexným celkom farebného vyžarovania a prenikneme do ďalších tajomstiev farebného sveta. Všetko v nás a okolo nás je energia, ktorá je hmotná, viditeľná, alebo éterickejšia, očami neviditeľná. Môžeme ju však cítiť, vyciťovať. Energia jemnejšia či hutnejšia vibruje, vlní sa a v neustálom pohybe mení farebné odtiene i tvary. Hmotné i nehmotné častice, z ktorých sa skladá sú v neustálom pohybe. Čím jemnejšia energia, tým je pohyb častíc rýchlejší. Ich ďalším zrýchľovaním napr. vysokou teplotou sa stáva éterickejšou, neviditeľnou. To neznamená, že prestala existovať. Je tu a pôsobí ďalej vo svojej neviditeľnej forme. V negatívnom alebo pozitívnom zmysle, vždy podľa svojho charakteru. Malo by nám viac záležať na výbere farieb nášho oblečenia, interiéru domova, prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme. Jasné a žiarivé farby sú pozitívne, príjemné. Veľmi tmavé a nevýrazné, ale aj krikľavé farby pôsobia negatívne, rušivo, deprimujúco. Vplyvy neviditeľného žiarenia z nášho blízkeho i vzdialeného okolia i z iných úrovní, elektromagnetický smog nášho pretechnizovaného sveta bývajú prevažne v negatívne pôsobiacich farebných odtieňoch. Tieto vplyvy by sme nemali podceňovať aj keď ich nie je vidieť. Mnohé z nich sa dajú zmerať prístrojmi, no je potrebné učiť sa ich intuitívne rozlišovať a selektovať. Aj ľudské myšlienky a city, ktoré sa formujú do útvarov sú neviditeľné energie, ktoré nás farebne ovplyvňujú. Medzi nami žije mnoho súčasníkov, ktorým sa otvorili oči duše, a tak môžu pre ostatných ešte neviditeľné farebne vidieť,  počuť, popísať. V množstve farebných informácií, ktoré nám náš svet ponúka už ani také niečo nie je nepochopiteľné a neodsúva sa do sveta záhad. Zmena frekvencie a vlnovej dĺžky svetelnej energie spôsobí zákonite aj zmenu farebného vyžarovania, ktoré je nositeľom informácie, napr. chemických prvkov. Ľudské telo je zložené z jemnejších a hrubších energií, ktoré vyžarujú v svetlejších i sýtejších farebných odtieňoch. Každý človek je jedinečný a má svoje špecifické energetické zloženie, jedinečné farebné vyžarovanie. Voláme ho vencom vyžarovania, ódom, aurou. Všetko živé i neživé, viditeľné a neviditeľné má svoje špecifické vyžarovanie, ktoré je vystavené pôsobeniu rôznym vonkajším i vnútorným vplyvom. Napr. náhlej zmene teplôt, svetla, poveternostných vplyvov, u človeka vekom, chorobou, náladou, temperamentom a pod. Z uvedeného vyplýva, že náš viditeľný i neviditeľný svet je spleťou a zmesou množstva pohyblivých farebných vyžarovaní. V živom a neustálom pohybe sa navzájom ovplyvňujú, spájajú, rozpájajú, menia na nové farebné odtiene a formy. Len pohyb zaručuje život. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že je v tom chaos nie je tomu tak. Všetko je riadené prírodnými zákonmi, ktoré sa nedá obísť. Oni nepripustia v ničom zmätok. V našom svete zmätok spôsobuje len človek, lebo sa nepodriadil vesmírnym zákonom a ani sa neusiluje ich poznávať. Žije v klamlivej predstave vlastnej sebestačnosti a neomylnosti. Neuvedomuje si, že sa odklonil od prirodzeného spôsobu života. Od prírody, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou. Našou podstatou je svetlo. Svetlo nesie aj každý atóm nášho tela. Ľudské bunky sú tak nositeľmi svetla. Je potrebné dbať na správnu životosprávu, zdravé jedlo, dostatok spánku a oddychu. Dôležité faktory, ktoré sa významne podieľajú na vytváraní harmonického vyžarovania tela i duše a sú zárukou dobrého telesného i duševného zdravia. Dlhodobo narušená harmónia v človeku sa prejaví v jeho orgánoch pre nedostatok svetla v ich jednotlivých bunkách a tkanivách. Človek sa cíti nepríjemne, pociťuje nedostatok energie. Nie je vo svojej „koži“. Postupne môže dôjsť až k ochoreniu tela či duše. Nesprávne nasmerovaný život prinúti človeka vzniknutú situáciu riešiť. Hľadať pomoc, s túžbou prinavrátiť silu a stratené zdravie. Dnes sa okrem alopatickej liečby využívajú aj alternatívne druhy pomoci. K nim patrí tiež fototerapia - terapia svetlom a  chromoterapia - terapia farebným svetlom, ktoré priamo zasahujú do oblasti farebného vyžarovania tela, duše a ducha človeka. Za posledných pár rokov sa tento druh terapie stal vo svete predmetom veľkého záujmu, výskumu i uplatnenia v praxi. Táto forma pomoci je známa  aj u nás, ale je stále málo využívaná a nedocenená. Dá sa aplikovať aj svojpomocne doma, ako podporná liečba zadovážením si potrebných pomôcok dostupných na našom trhu. ***


Kúpa Bioptronu s Color Terapy je investícia, ktorá sa vám bude vracať ešte mnoho rokov.
Výhodou je, že Bioptron môžu používať všetky vekové kategórie.Liečba nie je návyková ani zaťažujúca.
  volajte
0907 520428- Dohodnite stretnutie - pre získanie ďaľších informácíí a možnost nákupu vo zvýhodnenej a akciovej cene.
Stretnutie podľa dohody - možnosť priamo v predajni alebo na adrese.HOME
Bioptron MedAll
K O N T A K T